top of page
2.jpg

META ISLANDS

户外大屏裸眼3D影像 / 2021

META ISLANDS是作品Islands的暗夜版本。本作品专为2021沸铜跨年数字艺术展创作,2021年12月至2022年1月在成都春熙路步行街展出

bottom of page